Benn Konsynski

Benn Konsynski

P: (404) 727-6698
F: (404) 727-0943

1300 Clifton Road
Atlanta, GA 30322

benn.konsynski@emory.edu