Zhu (Andrea) Zeng

Zhu (Andrea) Zeng 20Ph.D.

PhD Student in Marketing

zhu.zeng@emory.edu

Goizueta Business School
1300 Clifton Road
Atlanta, GA 30322