Cong (Roman) Wang

Cong (Roman) Wang 19Ph.D.

PhD Candidate in Finance

cong.wang@emory.edu

Goizueta Business School
1300 Clifton Road
Atlanta, GA 30322

Personal Website